οροι & Προϋποθεσεις

Κατά την επίσκεψή τους σε αυτόν τον ιστότοπο, οι χρήστες θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους κανόνες του διαδικτύου. Συνεπώς, διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στις ρήτρες περί αποποίησης ευθύνης και περιορισμών, καθώς η χρήση αυτού του ιστότοπου συνιστά αποδοχή των εν λόγω όρων. Σας ευχαριστούμε.

Συμφωνια:

Πνευματική ιδιοκτησία: Γραφικά, Σχέδια, Ήχος και Βίντεο: Πνευματικά δικαιώματα. Όλες οι πληροφορίες και τα γραφικά σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Honda Motor Europe Limited. Παρόλο που μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες από αυτόν τον ιστότοπο στον υπολογιστή σας για προσωπική σας χρήση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στοιχεία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, στον δικό σας ιστότοπο ή για οποιουσδήποτε άλλους εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να αναδιανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας, εκτός εάν έχετε άδεια χρήσης των προϊόντων μας. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας, ωστόσο απαγορεύεται η χρήση των γραφικών μας στον δικό σας ιστότοπο χωρίς έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού υπάρχει εδώ χωρίς την έγγραφη άδειά μας, εκτός εάν πρόκειται για προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσυναρμολόγηση ή η μετατροπή του υλικού σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιονδήποτε τρόπο.

Όλα τα κείμενα, γραφικά, διεπαφές χρηστών, οπτικές διασυνδέσεις, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, ήχοι, μουσική, σχέδια και κώδικες υπολογιστή (συλλογικά, «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης, «της αίσθησης και εμφάνισης» και της διάρθρωσης αυτού του Περιεχομένου, που περιέχονται στον ιστότοπο ανήκουν στην Honda και προστατεύονται από νόμους περί εμπορίας, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, καθώς και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της Honda Motor Europe Limited ή των επιχειρηματικών της εταίρων.

Νομικη ευθυνη:

Ούτε η Honda (HME) ούτε οι θυγατρικές της, ούτε όσοι βοήθησαν στην ανάπτυξη, τη δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του υλικού και των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους σύνδεσης στο διαδίκτυο, ωστόσο κάτι τέτοιο ορισμένες φορές είναι αδύνατον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα που υποστηρίζουμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.honda.gr

Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ένα μικρό μέρος των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι ανακριβές. Σας διαβεβαιώνουμε ότι ελέγχουμε αυτά τα λάθη μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε τα στοιχεία πριν να τα χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε μια ενέργεια ή να προβείτε σε μια αγορά. Ειδικότερα, οι πληροφορίες τιμολόγησης θα πρέπει πάντοτε να ελέγχονται με έναν επίσημο έμπορο του δικτύου επιβατικών Honda.

Για τη διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές παρακαλούμε κατεβάστε το έντυπο, δείτε τις προδιαγραφές και συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.


Honda Motor Europe Limited, 470 London Road, Slough, Berkshire, SL3 8QY.
Αριθμός Εταιρείας: 857969.
Καταχωρημένη στην Αγγλία και την Ουαλία.